Urne i formpresset bark. Den er tilgjengelig i flere farger.

Høyde 34 cm. Volum 4,6 liter.
Forgjengelig materiale.
Levereres med fakkel som toppdekor. Kors finnes som tillbehør.

Kr. 1 300,-

Urne, Bark (grønn, blå, hvit)