Kostnader

Kostnader ved gravferd

Last ned prisliste for varer og tjenester 2016

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:

En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

(eksemplene gjelder kommunene Rana, Nesna, Rødøy, Lurøy, Hemnes)

Varer/tjenester:MinimumsprisMaksimumspris
Sum18881,-93760,-
Kiste med utstyr og svøp4500,-25500,-
Nedlegging i kiste og stell1980,-1980,-
Transport av tom kiste til dødssted1100,-1100,-
Assistanse i seremonien1 800,-3600,-
Kjøring og mannskap til seremonisted2100,-16000,- *
Kjøring til gravsted980,-16000,-*
Program til seremonien, 50 stk500,-1550,-
Byråets honorar, avgiftsfri del910,-910,-
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde2200,-4980,-
Administrasjonskostnad1360,-1360,-
Annonse i Rana blad951,-10000,-
Blomsterpynt til kisten150,-10000,-
Lys/utstyr i seremonien350,-780,-
Minnebok0,-0,-
Fotografering0,-0,-

Snittprisen er regnet ut i fra en vanlig begravelse fra Mo kirke til Ytteren kirkegård, med en allminnelig kistedekorasjon og to spalters annonse i Rana Blad.

*Makspriser ved kjøring seremonisted og gravsted er regnet ut i fra en gitt situasjon der man kjører over flere kommuner uten grunnlag for refusjon fra NAV.

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
(Eventuelle tillegg kan være: minnesamvær og gravmonument)

Gravferdsstøtte:

Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
For mer informasjon se under Ved dødsfall «Trygdeytelser og pensjoner».

Honorarer:

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter:

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Ved kremasjon tilfaller det en avgift på 5770,- til Bodø kirkelige fellesråd.